Kontakt oss

Din e-mail:

Din beskjed til oss:

Jeg var ferdig utdannet musikkterapeut i 1990. Siden har jeg jobbet med for tidlig fødte barn og foreldre på intensivavdeling, på sykehuset, i alle slags utdanningsinstanser fra barnehager og spesialskoler til høgskoler og universiteter. Jeg har også jobbet på sykehjem og bo/omsorgssenter for eldre. I tillegg har jeg jobbet som mental trener. Alle stedene har jeg brukt musikk som verktøy for å oppnå endring, gi nye muligheter og økt samhandling. Her i FysMus jobber jeg med prosjekter som har med mennesker, kommunikasjon og uttrykk å gjøre. Som terapeut er fokuset mitt på ressurser og resiliens.

Min skolering:

 • Hovedfag i musikk/musikkterapi ved UIO og NMH, Norges Musikkhøgskole.
 • 1.avd. ped., SSSL, Bærum.
 • PPU, UIO.
 • Ledelsesutviklingsprogram, KLP.
 • Skoleledelse, HiVe.
 • The Bonny Methode of Guided Imagery & Music BMGIM-terapi (FAMI).
 • PREP, Modum Bad.
 • KMR, Svenska Institut for Uttryckande Konstterapi.
 • Expressive Arts Therapist (EXA, NIKUT).
 • Sangutdanning ved 1.amanuensis Gunnar Martinsen NMH, Norges Musikkhøgskole (8 år).

Ved hjelp av estetiske uttrykk som bilde, dans/bevegelse, musikk, poesi og psykodrama hjelper jeg deg med:
 • Endring av fastlåste reaksjonsmønstre.
 • Økt selvforståelse og innsikt.
 • Styrket evne til problemløsing.
 • Økt tilgang til kreative ressurser.
 • Utvikling og tilrettelegging av tjenester i samarbeid med vår fysioterapeut Øystein Berg Oveland.
Metodene mine danner en trygg og estetisk ramme rundt psykiske forandringsprosesser.

1.5t
1000kr

GIM-sesjon


Innledende samtale. Avspenning. Musikklytting under samtale med terapeuten. Avslutning i form av et kreativt uttrykk av hva du har opplevd i løpet av sesjonen.

75min
800kr

Kunst & Uttrykksterapi


Timen starter med kort samtale. Oppvarming. Arbeid med et kreativt uttrykk. Avsluttende samtale.

45min
700kr

Stemmeveiledning


En kjøreskole for å styrke sang og talestemme. Kan sammenfattes under «Hvordan få folk til å lytte til deg.»

45min
700kr

Musikkterapi


Legger til rette for musikk-tilbud til mennesker i alle aldre og på alle funksjonsnivåer.

45min
800kr

Veiledning


Prestasjonsforberedelse. Supervisjon. Studentveiledning.

Forelesning/Workshop


Jeg tilbyr forelesninger/workshops innen musikkterapi, kunst & uttrykksterapi, GIM-terapi, korte musikkreiser (KMR) og stemmebruk.

Solveig: 91873542, solveig@fysmus.no
Øystein: 95250288, oystein@fysmus.no

Besøksadresse: Østensbuveien 80, 4848 Arendal
Postadresse: Hurvedal, 4820 Froland